Kérjük, figyelmesen olvassa el!
ELÁLLÁS JOGA az Általános Szerződési Feltételek 7.2.h pontja alapján, összhangban a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelettel nem érvényesíthető a megrendelt termékre.
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/mkpdf/hiteles/mk14030.pdf
"A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog alóli kivételek
...a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát.
Vissza a főoldalra Tudomásul vettem, megrendelem a terméket